Simherd

Simherd er et program der beregner hvad dækningsbidraget er pr årsko i din besætning, hvis du ændrer en ting/ flere ting.

DB bliver beregnet udefra koens biologiske udvikling. Dvs. den tager med at man starter som kalv, hvor stor changen er i din besætning at man dør allerede der. Hvad de aktuelle foderomkostninger er hvis man skal vokse til en kvie, hvor stor changen er i din besætning at man kælver i en vis alder osv., osv. 

Modellen kan betragtes som et 'Hvad nu hvis..' spil. En leg der forudsætter at du er i stand til at halvere antallet af yverbetændelser, nedbringe klovlidelser, øge antal kælvninger pr årsko osv. 

Og hvis du gør det, hvad tjener du så næste år, eller om 10 år? Eller omvendt: hvor mange penge kan du investere i et nyt kalveområde, nye madrasser, desinfektionsmidler, vaccination, osv.

Jakob og Mirjam har været på kursus og er nu i stand til selv at foretage disse beregninger for jer.

Bankerne vil som regel gerne låne penge ud til nye investeringer hvis de kan se hvad det giver af gevinst om 1,2, og 10 år.

Så brug det nye redskab, og lad os hjælpe jer med at overbevise banken! 

I alle vores årsrapporter laver vi en SØA (sundheds økonomisk analyse), det giver et godt fingerpeg hvor du kan tjene flest penge i din besætning, når vi kigger på sundhedsforbedringer!

Jakob og Mirjam er nu kommet på det niveau der kaldes "superbrugere", og vi er stolte af at vi har lavet en aftale med Simherd om at vi har adgang til beregninger i alle vores besætninger, at vi også laver dem, og bruger dem aktiv!