Inspirationsgruppe

Medlemmer af inspirationsgruppen

Jens Bangsgaard

Hundborg

Erling Futtrup

Vang

Erik Nørbjerg

Bedsted

Jens Jakob Larsen

Kettrup

Praksisudvikling har altid stået højt på prioriteringslisten hos os, men fordi de ting som vi gerne vil udvikle på ikke altid er dem, som I efterspørger, har vi i en del år haft en inspirationsgruppe; en gruppe af vores kunder, som vi samler 2 gange om året for at høre, om vi er på rette vej, om de synes vi er for langt fra virkeligheden, om de har nye ideer til hvad vi skal udvikle på næstefter osv. 

De landmænd som er med i gruppen skulle gerne repræsentere de forskellige kunder. Når de synes de har bidraget nok, vil de som regel give pladsen videre til en anden.

Gruppen kom med forslag om, at deres navne skulle stå på vores hjemmeside, så alle jer der har ideer til udvikling af praksis eller andre bemærkninger, kan kontakte dem for at drøfte tingene, så de kan tage dem op til næste møde. Man er selvfølgelig altid velkommen til at komme med input direkte til os, men nu er der altså også en anden- måske mere anonym- mulighed for at komme med ris og ros til den dyrlægepraksis som du er en del af.