Mælkefeber/efterbyrd for landmand og medarbejdere

autorisation til behandling af mælkefeber og tilbageholdt efterbyrd