Jakob Glasius

Kvægdyrlæge, praksisejer

Efter at have afsluttet dyrlægeuddannnelsen i 1990 arbejdede jeg først lidt på slagteri og var derefter 8 år i “blandet praksis” dvs kombineret heste, produktionsdyr og smådyr. Jeg kunne dog godt mærke, at min interesse lå hos kvæget, så i 1999 etablerede jeg egen praksis, som udelukkende arbejdede med kvæg. På det tidspunkt fandtes der ikke andre “rene” kvægpraksis.

Jeg var inspireret af det israelske system, hvor man arbejdede med regelmæssige undersøgelser af risikogrupper blandt køerne, og jeg mente, at man også burde indføre dette system i Danmark. Det blev ret hurtigt en succes, og praksis er vokset støt siden starten.

Min interesse har ligget i, at man gennem forbedret management kunne undgå, at dyrene blev syge ved dels at gribe ind i tide og dels ved at finde årsagen til sygdommen, så yderligere sygdomstilfælde kunne undgås.

Jeg er født i Thy, men flyttede herfra i 1972 sammen med mine forældre og havde nok ikke regnet med, at jeg skulle komme tilbage igen. I 1994 vendte jeg imidlertid tilbage og fandt ud af, at det var her jeg hørte til.

Kvægbrugerne i Thy og Han Herred har været meget interesserede i det nye system, så man kan i hvert fald ikke hævde, at thyboerne ikke er omstillingsparate.