Sveina Kristín Garðarsdóttir

Kvægdyrlæge

Jeg er født og opvokset i Island, hvor jeg har boet (langt) ude på landet og haft alle mulige dyr. Jeg var ikke ret gammel da jeg bestemte mig for at blive dyrlæge. Da man ikke kan læse til dyrlæge i Island, flyttede jeg til Danmark efter gymnasiet. Inden jeg begyndte at læse i København, boede jeg i Jylland i to år hvor jeg først passede køer, og senere grise. Jeg fandt hurtig ud af at jeg ikke ville arbejde i blandet praksis, men specialisere mig inden for et felt. Jeg fortsatte med at passe køer ved siden af studiet og fandt med tiden ud af at jeg ville være kvægdyrlæge.

Jeg blev færdiguddannet i efteråret 2013 og kom, efter længere sygdomsperiode, i erhvervspraktik hos Kvægdyrlægerne Kronborg, fra sommeren 2015 til efteråret 2016. Efterfølgende gik jeg i gang med et projekt, angående afprøvning af nye analyseredskaber til produktionsopgørelser i malkekobesætninger, i samarbejde med professor Carsten Enevoldsen. Dette projekt arbejder jeg stadigvæk på, men har siden sommeren 2018 primært arbejdet for Kvægdyrlægerne Kronborg, først som afløser men er efterfølgende blevet fastansat på deltid.

Jeg synes at arbejdet med køerne er spændende og har en stor interesse i især produktionssygdomme. Sundhedsrådgivning og besætningsanalyser er dog min største interesse og jeg har brugt en del tid på at dygtiggøre mig indenfor bearbejdning af data, og statistiske analyser og er ligeledes ved at lære at trække brugbare data ud af robotsystemer.

Jeg bor i Redsted på Mors sammen med mine tre katte og har derudover en kæle-’kalv’ på fem år, som er opstaldet i en nærliggende malkekobesætning. Jeg kommer ud i stalden hver dag og hjælper med pasning af dyrene, men vil på sigt flytte til et nedlagt landbrug hvor jeg kan have ’kalven’ hjemme. Jeg er rigtig glad for at bo i det berygtede Udkantsdanmark, hvor der er masser af stilhed og plads til at nyde naturen.